"/>

PATRON MEDIALNY: NARODOWE CENTRUM KULTURY - PLATFORMA KULTURY.

Fundacja Citizen Project: Prezes Zarządu Fundacji, Beata Staszyńska e-mail: staszynska.beata@gmail.com telefon: 502 589 842

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

13.10.2016 E.K.LAB DT_Gimnazjum nr 2 w Gdańsku.

13.10.2016 W GIMNAZJUM NR 2 W GDAŃSKU.
90`
KLASA POD PATRONATEM E.K.LAB DT.
SPOTKANIE WARSZTATOWE

↗ część pierwsza: ORGANIZACYJNIE
Postanowiliśmy ustalić nasz kalendarz do końca roku szkolnego. I tak planować kolejne warsztaty, aby z jednej strony uczniowie mieli czas i poczucie komfortu w wywiązywaniu się ze szkolnych obowiązków, a z drugiej, aby organizacja i realizacja zadań odbywała się w pełnej koncentracji i z zaangażowaniem. Tylko wtedy sens mają nasze zadania warsztatowe, które wprowadzają uczniów w wymagające odpowiedzialności, koncentracji, refleksji i dobrej organizacji czasu zadania dziennikarsko – filmowe.

↗ część druga: ZADANIE WAKACYJNE
Około miesiąca temu powstały pary wspomagających się uczniów. I widać efekty. Powstały kolejne dwa filmy, które niedługo opublikujemy. I cieszymy się, że umiecie wpierać się. A konsekwencją i wywiązywanie się z obietnic to cechy nie tylko dobrego dziennikarza.

↗ część trzecia: TRENING ROZMOWY DOKUMENTALNEJ (9 MINUTOWEJ)
Przed nami zadanie, a ono wymaga przygotowania i podniesienia umiejętności prowadzenia rozmowy przed kamerą. Ale też umiejętności przygotowania rozmowy i przygotowania się do rozmowy.
Dziś sprawdzaliśmy czy umiemy podzielić się rolami w taki sposób, aby każdy w wykreowanej sytuacji rozmowy czuła się za swoją część odpowiedzialny i osoba obok maiła komfort pracy i mogła na całej ekipie polegać.
I według mnie udało się!
Gratuluję: Julia Klim​ i Kamila Kmiecik​
Przeprowadziłyście razem 9 minutowa rozmowę dokumentalną z Panią Milena Misztal​. A dzięki umiejętnością i otwarciu Anny Turowskiej ta rozmowa została zarejestrowana.
Wydawać może się, że łatwo jest „porozmawiać” z osobą, która znamy i może tak według niektórych być, ale jak zrobić, aby ta rozmowa była także pozytywnym i poznawczym przeżyciem i dla prowadzącego rozmowę i dla osoby, która jest jej bohaterem…
Opublikujemy wynik naszej pracy!

PROGRAM SZKOLENIOWY (adT) DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI: DIALOG – JAK ZACZYNAĆ?

O PROGRAMIE (adT) X-XII 2016:
„DIALOG-JAK ZACZYNAĆ?” program szkoleniowy w ramach międzynarodowego projektu (adT) Akademii Dynamiczna Tożsamość. Szkolenia kierowane są do rodziców i nauczycieli w Gdańsku. Program szkoleniowy obejmuje 9 szkół gdańskich zgodnie z rekomendacją Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w okresie od października do grudnia 2016.

Celem bezpośrednim szkolenia jest zwiększenie i poprawa umiejętności komunikacji rodziców i nauczycieli. Beneficjentami bezpośrednimi są rodzice i nauczyciele. Beneficjenci pośredni to uczniowie.
Szkolenia mają na celu zwiększenie umiejętności komunikacji poprzez tzw. triadę wychowawczą tj. Uczeń – Rodzic – Nauczyciel co bezpośrednio przełoży się na większą skuteczność działań profilaktycznych wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i szkolnym (np. eksperymentowanie z alkoholem czy agresją rówieśniczą online i offline).


Program szkoleniowy będzie łączyć się kampanią społeczną „DIALOG – JAK ZACZYNAĆ?” narodowego projektu edukacyjnego MKiDN „”E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda: konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online”.
Nasze hasło kampanii to:
Rodzicu! JAK CHRONIĆ RAZEM ZE SZKOŁĄ TWOJE DZIECKO PRZED MANIPULACJĄ OFFLINE I ONLINE? WŁĄCZ SIĘ W DZIAŁANIE PRZEZ DIALOG I WSPÓLNE AKTYWNOŚCI Z NAUCZYCIELEM!

Przebieg programu szkoleniowego:
ETAP I Szkolenie merytoryczne dla nauczycieli: (180`) 1 dzień w macierzystej szkole.
ETAP II Szkolenie merytoryczne dla rodziców: (180`) 1 dzień w macierzystej szkole.
ETAP III Implementacja planu lekcji: (45`) lekcja pilotażowa w szkole: WYWIADÓWKA INTEGRACYJNA
ETAP IV Ewaluacja dla dyrektorów – spotkanie w szkole: (90`)
ETAP V Cykl lekcji (otwartych) przedmiotowych i/ lub godzin wychowawczych z udziałem rodziców w 9 szkołach biorących udział w programie
ETAP VI Ewaluacja online i podsumowanie w ramach roku szkolnego 2016/ 2017

Klasa pod patronatem – Akademia Dynamiczna Tożsamość: Edu.Klasa.GO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 79 W GDAŃSKU

Szanowni Państwo!
Mamy ogromną przyjemność poinformować, że powstała w Gdańsku kolejna KLASA POD PATRONATEM (adT) AKADEMII DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ: Edu.Klasa.GO /sp79/

W Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku z inicjatywy nauczycielki p. Agnieszka Gorlak przy wsparciu dyrektora p. Michał Zapolski-Downar rozpoczęły się zajęcia teoretyczne i praktyczne z elementami narracji filmowej. Uczniowie IV klasy poznają elementy gramatyki języka filmowego i o razu praktycznie realizują swoje części filmu…

22.09.2016 E.K.LAB DT_Gimnazjum nr 2 w Gdańsku.

22.09.2016 W GIMNAZJUM NR 2 W GDAŃSKU.
90`
KLASA POD PATRONATEM E.K.LAB DT.
SPOTKANIE WARSZTATOWE

↗ część pierwsza:
Wprowadzenie do poznania niuansów pojęć „wpływ” a „manipulacja” w przekazie medialnym.
Dyskusja oparta o przykłady z historii kina: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatel_Kane
Refleksje o postawie empatycznej, etycznej dziennikarza.

↗ część druga:
Kolejny krok do zakończenia pracy wakacyjnej.
Obejrzeliśmy materiały i niedokoczony film. Nastąpił podział na pary robocze. Teraz koleżanki, ktore skończyly swoje filmy pomogą tym, które są w tarkcje pracy.
Ustaliliśmy zasady i do 29 września mamy szansę, że prace filmowe zostaną dokończone. A to istotne dla kolejnego wyzwania, które będzie fakultatywnie podsumowywać działalność KLASY POD PATRONATEM „E.K.LAB DT”.

↗ część trzecia:
Zapalanowaliśmy zadanie: „rozmowę na temat”, którą każdy przeprowadzi przed kamerą; pytania przygotowywane będa pod okiem Pani Milena Misztal​, a Pani Anna Turowska weźmie udział w zadaniu na równi z uczniami; ustalone zasady dają szansę na spełnienie marzenia lub sprawdzenie „na żywo” jak wyobrażenie zgadza się lub nie z przykładem z rzeczywistości!

Dziś udało się stworzyć faktyczne pary robocze, a to dzięki temu, że każdy w swoim rytmie idzie do przodu i doroslejąc jest coraz bardzej odpowiedzialny i to pozwala pomagać innym. Warto wspierać się wzajemnie i tworzyć pozytywne relacje – to na teraz i na potem !

Kochani – do zobaczenia w październiku i online.

Kamila K. w swoim autorskim filmie: KIM CHCĘ BYĆ W DOROSŁYM ŻYCIU…

Mój wynik zadania filmowego…pisze piętnastoletnia Kamila z Gdańska, która przygotowała swoje zadanie wakacyjne w ramach klasy pod patronatem E.K.LAB DT w Gimnazjum nr 2.
Zapraszamy do oglądania:

Ten film to kolejny wynik samodzielnej pracy uczniów z gdańskiego Gimnazjum nr 2.

↗ SAMODZIELNE ZADANIE FILMOWE
↗ KAŻDY miał przygotować do 7 września 2016 film 90 sekundowy.
↗ AUTOR FILMU szukał odpowiedzi na pytania:

KIM CHCĘ BYĆ W DOROSŁYM ŻYCIU?
DLACZEGO?
JAK TO OSIĄGNĄĆ?

15.09.2016 E.K.LAB DT_Gimnazjum nr II Gdańsk.

15.09.2016 W GIMNAZJUM NR 2 W GDAŃSKU.
90`
KLASA POD PATRONATEM E.K.LAB DT.
SPOTKANIE WARSZTATOWE –
Spotkanie warsztatowe ↗ pierwsze po wakacjach!

POSTAWILIŚMYPRZED UCZNIAMI PIERWSZE, SAMODZIELNE ZADANIE FILMOWE:
/ KAŻDY miał przygotować do 7 września 2016 film 90 sekundowy.
/ AUTOR FILMU szukał odpowiedzi na pytania:
KIM CHCĘ BYĆ W DOROSŁYM ŻYCIU?
DLACZEGO?
JAK TO OSIĄGNĄĆ?
/ FORMALNIE nie ma ograniczeń – są tylko dwie reguły:
CZAS TRWANIA: 90 sekund
FORMAT OBRAZU: zbliżony do 16:9

15.09.2016: (…) na warsztacie ustaliśmy kto ma skończony film, a kto jeszcze potrzebuje konsultacji. Kamila Kmiecik​ dołączyła do Marta Anflink​ i pokazał nam swój film – bardzo z tego cieszymy się, bo zobaczyliśmy inne podejście do tematu.
Pozostałe osoby sa też na zaawansowanym etapie pracy. …
Dylematy to przywilej filmowca i warsztat dobry dla dziennikarza.

A tortem poczęstował nas Onno Hansen-Staszyński​, który miał tego dnia urodziny i połączyliśmy to z inauguracją nowego roku szkolnego dla uczniów klasy III A, który wytrwale tworzą E.K.LAB DT.
Przywitaliśmy również z Panią Dyrektor: Małgorzatą Perzyną, bez której zaangażowania i otwarcia na nowe drogi rozwoju zarówno uczniowie jak i kadra nauczycielska i my – edukatorzy (szkoleniowcy) nie moglibyśmy wspólnie rozwiajać naszych programów edukacyjno-wychowowczych.
A Panie nauczycielki: Anna Turowska i Milena Misztal​ już od 2011 wpierają nasze projekty swoim udziałem i razem ewaluują swój warsztat pracy – dziękujemy Wam.
Beata Staszyńska – Hansen i Onno Hansen – Staszyński9

POKOLENIE (F) FRAGMENTACJI – O CO CHODZI?

POKOLENIE (F) FRAGMENTACJI – O CO CHODZI?

„Istotną cechę współczesnej młodzieży stanowi „fragmentacja”. Częściowo jest ona wynikiem wpływów świata dorosłych. Młodzi ludzie dorastają w społeczeństwach, w których zdarzenia dzieją się szybko, a wiadomości online są krótkie, nierzadko cyniczne.

Dodatkowo wielu dorosłych unika otwartych rozmów z nastolatkami – tak dzieje się zarówno w domu, jak i w szkole. W „pokawałkowanej” przestrzeni człowiek „fragmentuje” się poprzez wielozadaniowość powodującą, że zapamiętywane są jedynie krótkie, niekompletne elementy informacji. pokolenie f Wynikiem stanu „fragmentacji” są – zdaniem specjalistów – bezkrytycyzm, dekoncentracja uwagi, emocjonalne, często skrajne sądy oraz trudności w myśleniu abstrakcyjnym. Diagnoza i interpretacja zachowań młodego pokolenia w klasie oraz dobre praktyki jak na te zachowania reagować są wynikami autorskich projektów polskich i europejskich (2010-2016).
(adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ/2016

AUTORZY:
Beata Staszyńska – Hansen/ Fundacja Citizen Project/ Polska
Onno Hansen – Staszyński/ Ezzev Foundation/ Holandia
(adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ
https://www.facebook.com/ELABDT.akade…

KONTAKT:
E: staszynska.beata@gmail.com
M: +48 502 589 842
www.foundationcitizenproject.eu

Projekt edukacyjny:
„E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda: konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online.”
Projekt realizowany jest w ramach programów Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.
Nazwa programu: Edukacja
Nazwa priorytetu: Edukacja medialna i informacyjna.

Rodzaj zadania realizowanego w projekcie to:
tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej wraz z zapoznaniem potencjalnych użytkowników z możliwościami wykorzystania zasobów, w tym poprzez cykl zajęć e-learningowych
lub warsztatowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-…

Projekt realizujemy przy partnerskiej współpracy i współdziałaniu:

Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień http://www.gcpu.pl/

Organizatorem Projektu jest Fundacja Citizen Project:
http://foundationcitizenproject.eu/home/
https://www.facebook.com/CITIZEN.PROJ…

Przejdź do paska narzędzi